"Photos are more than paper".–

Algemene voorwaarden / General terms

Offerte-Maatwerk
Neem vandaag nog contact met me op voor een offerte via het contactformulier of stuur rechtstreeks een email naar TROOSTART

Algemene voorwaarden
Alle foto's zijn (c) copyright Patrice Troost te Terneuzen.
Gebruik, afbeelding en reproductie in welke vorm ook, zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patrice Troost.
Aanpassing, wijziging, manipulatie of verandering in enige vorm, is niet toegestaan.
Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden en Richtprijzen Fotografen Federatie.
De voorwaarden en tarieven zijn hier te downloaden lees hier - pdf.
Wanneer de schriftelijke toestemming is verleend, is gebruik eenmalig, tenzij anders gespecificeerd.
Naamsvermelding als volgt is een vereiste:
bron:Fotografen Federatie

General terms
All photo's and/or images are copyright TROOSTART B.V. Terneuzen
The use or reproduction in any way is not allowed without explicit written permission by Patrice Troost. Adaptation, change, manupilation or change in any way is not permiited.
Supply is made according to the Algemene Voorwaarden en Richtprijzen Fotografen Federatieread here - pdf.
(General Conditions and Recommended Rates of the Photographers Federation),a copy of will be be supplied on request or may be downloaded from the site:
source: http://www.fotografenfederatie.nl/

Copyright
Op alle afbeeldingen op deze website berust copyright.
Veelal gaat het om afbeeldingen waarbij ik zelf het initiatief nam tot de ontwikkeling of werk dat ik in opdracht van anderen uitvoerde. Dan behoren steeds de rechten van het intellectuele eigendom aan mijzelf toe, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht. Anderen kunnen van mij een exclusieve licentie hebben gekregen voor het gebruik van de oorspronkelijke werken. Inbreuken op mijn eigen eigendomsrechten worden altijd vervolgd.
Leveringsvoorwaarden
De fotograaf bepaalt onder welke voorwaarden de foto gebruikt mag worden. Die voorwaarden betreffen meestal:

Prijs
De fotograaf zal de prijs laten afhangen van de oplage, formaat, duur van het gebruik en verspreidingsgebied. Als de foto voor meer doeleinden wordt gebruikt, zal een hogere prijs gelden. Als gebruiker en fotograaf het eens zijn geworden over de voorwaarden, is er sprake van een overeenkomst. Het is goed om die overeenkomst op papier te zetten: dat voorkomt misverstanden.

Gebruik van de foto
De fotograaf kan toestemming geven voor een bepaald nader gedefinieerd gebruik van de foto, hij kan ook zijn auteursrechten overdragen,maar dat laatste is in de fotografie niet gebruikelijk. Doet de fotograaf dat toch, dan is de overdracht alleen geldig als hij op schrift staat.

Algemene Voorwaarden
De Fotografenfederatie heeft Algemene Voorwaarden geformuleerd die zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Veel fotografen verwijzen naar deze voorwaarden bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een offerte.

Morele rechten: naamsvermelding
Bij publicatie of reproductie van een foto hoort altijd de naam van de fotograaf te staan, behalve als de fotograaf daar bezwaar tegen heeft. Het gaat hier om een moreel recht van de fotograaf, een recht dat niet overdraagbaar is.

Verandering, manipulatie en verminking van foto's
Het is uiteraard niet toegestaan dat er bij publicatie iets wordt veranderd in of aan de foto. Verandering, manipulatie, verminking, misvorming zonder toestemming van de fotograaf wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De fotograaf houdt het (morele) recht zich hiertegen te verzetten, ook als hij zijn auteursrecht heeft overgedragen. Over wijzigingen kunnen natuurlijk wel afspraken worden gemaakt met de fotograaf; het is van belang deze afspraken zo concreet mogelijk op papier vast te leggen.

Auteursrecht fotograaf
Als fotograaf krijgt je automatisch auteursrecht op al uw foto’s. Dit houdt onder andere in dat alleen je beslist wat er mee mag gebeuren. Als een fotograaf anderen daarvoor toestemming geeft, mogen de foto’s gebruikt worden in bijvoorbeeld boeken, op posters en ansichtkaarten, website of brochures.De Fotograaf kan aan deze toestemming financiële voorwaarden verbinden. Eigenlijk verkoopt je een licentie voor een bepaald gebruik, tijdsduur en oplage. Het is belangrijk de voorwaarden van de licentie zorgvuldig met elkaar af te spreken en, bij voorkeur schriftelijk, vast te leggen. De fotograaf behoudt altijd uw persoonlijkheidsrecht op het werken. Dit houdt onder andere in dat de fotograaf bezwaar kan maken als anderen het werk verminken of aantasten, het een andere naam geven of er de naam van iemand anders (die van henzelf bijvoorbeeld) bij zetten. De bedoeling van het auteursrecht is dat auteurs, en dus ook fotografen, in staat zijn hun creaties commercieel te (laten) exploiteren en dat anderen niet zonder toestemming aan hun geestelijk eigendom komen. Voor het gebruik van foto's waarvan de maker onvindbaar is bestaat de mogelijkheid een vrijwaringscontract te krijgen bij de Stichting FotoAnoniem

Fineartholland
Bezorgkosten
Verzending binnen Nederland is conform geldende tarieven.
Verzending naar andere landen?
Verzending binnen Belgie en Europa kost €26, overige landen €36 onafhankelijk van de maat of het materiaal.

Levertijd
Alle bestellingen worden op maat gemaakt en zijn klaar om te versturen binnen 3 weken.

Betaling
Betaald u met paypal? U ontvangt van mij een factuur. De levertijd voor uw order is 3 weken. Verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs.
Kiest u voor overschrijving via bank? Direct Bank Transfer? U ontvangt een factuur. Wanneer de bevestiging van de betaling is ontvangen kan de levering gaan plaatsvinden. De levertijd voor uw order is 3 weken. Verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs.

I Pay with PayPal

Retourneren en herroepingsrecht
Alle bestellingen worden op maat gemaakt en vallen niet onder het herroepingsrecht.
Dit houdt in dat je je bestelling niet kan terugsturen.
We raden daarom aan om goed de maat van je bestelling te controleren. Heb je hier wat hulp bij nodig? Mail gerust en stuur een foto van de ruimte mee

Print Sales
All transactions made on this site are on the understanding that you agree to our Terms & Conditions. Your statutory rights are not affected. All prices quoted on this site are in euro and include VAT. Delivery will be charged at checkout. Please note non - Dutch delivery charges will be quoted on request. For all prints requiring overseas delivery, these can be sent mounted only due to excessive charges for glass and the high risk of damage in transit.

Delivery times
As each order is dealt with on an individual basis please allow up to 3 weeks to ship your order. A confirmation of receipt of your order will be sent within 24 hours with an estimated delivery date stated. You will be notified once your goods have been despatched It is possible to have all your items delivered abroad. The delivery time depends on the country of destination and if you have purchased multiple items, may arrive separately. We use a variety of third party carriers to deliver to international shipping addresses. For this reason and also because of different customs regimes beyond our control we unfortunately cannot guarantee delivery times.

Payments
Pay with your PayPal account. It's quick and easy. Pay via PayPal; you can pay with your credit card if you don’t have a PayPal account. Make your payment directly into our bank account.Please use your Order ID as the payment reference. Your order won’t be shipped until the funds have cleared in our account.

Quality
All prints have an archive life of well over 100 years in normal conditions. However, prolonged, direct sunlight on any photographic image prematurely ages it. Therefore, we recommend you place your product away from direct sunlight.